Zachęcamy i zapraszamy do wstąpienia w nasze szeregi!Członkostwo w naszym stowarzyszeniu uprawnia do udziału we wszystkich naszych działaniach i wydarzeniach w bardzo preferencyjnych cenach. Niższe o 30% ceny amunicji i użyczenia broni na strzelnicy, niższe o 20% do 30% ceny szkoleń, możliwość korzystania z treningów dynamicznych, opieka instruktorów na strzelaniach i treningach, możliwość skorzystania usług typu GunTaxi, AmmoGrupa i wielu innych.

Opłata rejestracyjna (jednorazowa) zawierająca:

Mały pakiet startowy - tylko dla posiadających własną broń i wyposażenie ochronne ( czapka, 2x morale patch, 2x oznakowanie samochodu) - 100zł.

Podstawowy pakiet startowy (czapka, 2x morale patch, 2x oznakowanie samochodu, metalowe okulary ochronne) to koszt - 150 zł.

Istnieje możliwość opłacenia pakietu startowego powiększonego o wybrane indywidualnie ochronniki słuchu.

Składka roczna płacona w cyklu "na rok" (a nie kalendarzowo - do końca roku) wynosi 200 zł.

Konto bankowe do wpłat:
NEST Bank
nr konta: 57 2530 0008 2058 1063 8919 0001

Wypełnione deklaracje można składać na ręce zarządu w trakcie naszych spotkań klubowych. Najbliższe takie spotkanie znajdziesz w sekcji wydarzenia na naszym profilu FB.

Do zobaczenia na strzelnicy!