Zachęcamy i zapraszamy do wstąpienia w nasze szeregi!Członkostwo w naszym stowarzyszeniu uprawnia do udziału we wszystkich naszych działaniach i wydarzeniach w bardzo preferencyjnych cenach. Niższe o 30% ceny amunicji i użyczenia broni na strzelnicy, niższe o 20% do 30% ceny szkoleń, możliwość korzystania z treningów dynamicznych, opieka instruktorów na strzelaniach i treningach, możliwość skorzystania usług typu GunTaxi, AmmoGrupa i wielu innych.

Opłata rejestracyjna (jednorazowa) zawierająca:

Mały pakiet startowy - tylko dla posiadających własną broń i wyposażenie ochronne (legitymacja członkowska, czapka, 2x morale patch, 2x oznakowanie samochodu) - 100zł.

Podstawowy pakiet startowy (legitymacja członkowska, czapka, 2x morale patch, koszulka, 2x oznakowanie samochodu, ochronniki słuchu,) to koszt - 200 zł.

Istnieje możliwość opłacenia powiększonego pakietu startowego, jest droższy o 100 zł od podstawowego, ale i zawartość jest jeszcze obfitsza. Metalowe okulary strzeleckie balistyczne, ochronniki słuchu pasywne firmy 3M i parę dodatkowych drobiazgów.

Składka roczna płacona w cyklu "na rok" (a nie kalendarzowo - do końca roku) wynosi 200 zł.

Konto bankowe do wpłat:
Bank Nest Bank
nr konta: 57 2530 0008 2058 1063 8919 0001

Wypełnione deklaracje można składać na ręce zarządu w trakcie naszych spotkań klubowych. Najbliższe takie spotkanie znajdziesz w sekcji wydarzenia.

Do zobaczenia na strzelnicy!